Stacja LPG


Oferuje


  • Autogaz LPG wysokiej jakości potwierdzony każdorazowo certyfikatem dostawy
  • Wymianę butli domowych 11kg
  • Wymianę butli turystycznych 2kg i 3kg

PROMOCJA!

Butla 11kg - TYLKO 33zł


BEZPIECZEŃSTWO:

Gaz płynny jest przechowywany jako ciecz pod podwyższonym ciśnieniem w specjalnie zaprojektowanych butlach. Każda butla musi posiadać aktualne badanie techniczne (10-cio letni okres eksploatacji) Urzędu Dozoru Technicznego, wytłoczone na stopce lub tabliczce znamionowej oraz odpowiednie oznakowanie kolorystyczne.

Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i źródeł zasilania.

Butli nie należy przechowywać w piwnicy lub pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ gaz jest cięższy od powietrza, będzie więc osiadać w dolnych partiach pomieszczenia i gromadzić się, tworząc łatwopalną mieszaninę wybuchową. Nie należy przechowywać butli w pobliżu źródeł ciepła.